Нова „Гвиздова” гвизда

автор Т. Ходак 13. децембер 2015

 У Коцуре Мирелу Тенков шицки познаю, ищe од дзецинства, док була найлєпша у физичним, найлєпша на кросу, найлєпша на спортских змаганьох. Шицки знали же ше Мирела у будучносци пренайдзе у даяким спорту. Мирела вибрала фодбал, а того лєта почала бавиц за „Червену гвизду”.

 Було вельо таких цо ше у дзецинствe занїмаю зоз спортом, а потим як одрошню, зоча же зоз проблемами одроснутих, а тоти сни одблукаю и после ше на нїх мож лєм здогадовац. Мирела нє була єдна зоз тих.  Нє було єй важне же зоз хторим спортом ше будзе занїмац, важне було лєм най ше бави.

– Вше сом знала же ше будзем занїмац зоз спортом, и лєм зоз спортом. Одмалючка ме то прицаговало, а дзекуюци потримовки родичох, драга ме праве до тих водох одведла. Почала сом з рукометом, и думала сом же то будзе то, алє цалком случайно ми понукли бавиц у фодбалскей екипи, та сом ше „преруцела”. Зоз тим ми ше витвoрело жаданє бавиц зоз репрезентацию. Такой як сом почала бавиц фодбал, о два мешаци ме поволали до репрезентациї, и тераз ше лєм наздавам же ше пласуєме на европске и шветове першенство дакеди, гоч бим любела бавиц и за даяки иножемни клуб – гвари Мирела.

На питанє же дзе шицко бавела и яки  успихи зазначела Мирела гварела:

 – Ша, ви почали од „постаня”, и нашмеяла ше знаюци же за собу уж ма вельо искуства и екипи з хторима бавела. У Вербаше зоз шестру двойнятком почала тренирац рукомет, а потим рукомет бавела и за „Синтелон” зоз Бачкей Паланки. Рекреативно бавела и фодбал, та єй на єдним турнирe, понукнуте же би бавела за ЖФК „Спартак” зоз Суботици. Вона то прилапела и зоз тоту фодбалску екипу хтора з рока нарок зазначує перше место у першей лиґи Сербиї, бавела од 2008. року.

НАСТУПАЛА ЗА КЛУБИ У ЦАЛЕЙ СЕРБИЇ

После Суботицкого „Спартаку” Мирела два роки бавела и за „Напредaк” зоз Крушевцу, медзитим отамаль вишла пре слабу орґанизацию клубу. За „Червену гвизду” ше одлучела прето же дума же з нїма може прервац „Спартаково” шорованє титулох.

– Чолнїки „Червеней гвизди” ме єден длугши час нагваряли же бим бавела за нїх, медзитим, прешвечлївосц єдней пайташки хтора бави за тоту екипу, була пресудна. Екипа „Червеней гвизди” досц млада. Просек рокох им одприлики седемнац роки, и ище вше ше увежбовюю, алє бавячки добри, и маю вельки потенциял. „Спартак” окреме моцна екипа, и по титулох, и по екипи, a бавячки ше медзи собу уж добре познаю, цо барз хасновите за саме бависко. Титулу сом плановала одняц „Спартакови” зоз „Напредком”, медзитим нє удало ми ше, та пробуєм зоз „Червену гвизду”. Нє верим же баш нїхто „Спартак” нє може победзиц, лєм треба знац як и я то сцем доказац – през шмих бешедує Мирела.

А, же би ше то посцигло, потребне вельо робиц и применьовац квалитетну технїку бависка. Мирела здихує кед почина толковац же кельо вельо требa тренирац. Пририхтованя за змаганя тирваю шейсц тижнї и барз су чежки. Пред тим бавячки маю паузу, алє и под час паузи муша поряднє бежaц и робиц одредзени вежби же би нє страцели кондицию и же би нє мали запалєнє мускулох кед пойду на пририхтованя.

– Же бим була квалитетни спортиста мушим ше притримовац шицких правилох, а тиж мушим и индивидуално робиц на себе и то сом прилапела як часц того занїманя. Наприклад, на пририхтованьох за репрезентацию ше става на седем, после фриштику ше тренира, потим полудзенок, вец обовязни одпочивок на хторим ше муши спац, бо иншак нє мож витримац други тренинґ хтори маме пополадню, и вец вечар идземе до терховнї, а ютре шицко однова – гвари Мирела.

Mirela Tenkov

НЇЧ БЕЗ ПОТРИМОВКИ ФАМЕЛИЇ

Мирелова фамелия провадзи каждe єй змаганє, а оцец ище вше шедзи на трибинох зоз теку и клайбасом, док Мирела бави  и записує єй рухи, а после ю гандрує, лєбо хвалї добри поцаги. Єй то нєшка уж дакус и шмишне, алє го вше вислуха, бо  то люби, а вельо раз ю и добре посовитує.

– Потримовка ми барз значи. Кед ми понукли бавиц за Гвизду бешедовала сом и зоз маму, и оцом, и зоз єдну и зоз другу шестру. Лєм єдно з нїх кед би ме посовитовало же най то нє робим, я би нє прешла бавиц за „Гвизду”,  таке ми важне їх думанє. Алє поведзме, зоз оцом бешедуєм о фодбалу и о технїки, а кед ше покалїчим, лєбо кед ме треба поцешиц, теди вше волам мацер, вона ма найлєпши слова потїхи. У спорту єст вельо стресни ситуациї, и вше потребни слова потримовки. И кед ше дацо освої, и кед нє, и кед добре идзе, и кед подло. З єдней нагоди, дoк сом ище була младша, жадала сом аж и зохабиц спорт, бо сом ше барз розчаровала, медзитим тато ме прешвечує же бим ознова пошла на тренинґ. Могол ми повесц же „охаб ше фодбалу”, лєбо буц ровнодушни, и дзекуєм му же ме вше добре порадзел – гвари Мирела.

МИРЕЛА ЯК ТАНК НА БОЇСКУ

Мирела окреме добри бавяч, и вше „позбера” добри критики кед є на терену. През бешеду зоз ню кажде може заключиц же вона особа хтора наисце люби тот спорт и хтора фодбал бави пре фодбал, а нє пре клуб лєбо даяки други интерес, цо гутори и податок же нє ма найлюбенших шветових бавячох и нє упатра ше нї на кого. Як толкує, сама є себе приклад, и вше себе постави висши цилї, та оганя саму себе. Найволї кед єй дахто пове же нє треба нїч повесц о єй бависку, лєм спомнуц єй презвиско, прето же Мирела на терену як тaнк на „боїску” – нїхто єй нїч нє може.

ЖЕНИ БАВЯ ЕЛЕҐАНТНИ ФОДБАЛ

Гоч фодбал бавя и жени, волаю го хлопски спорт. Мирела толкує же медзи женским и хлопским способом бавеня фодбалу єст вельки розлики. Хлопи бавя оштрейше, a женски фодбал красши за патренє.

– Кед нам закажу змаганє зоз хлапцами, бавиме зоз 98, 99 роком. Гоч су младши од нас, моцнєйши су од нас и швидше ше рушаю. Хлопски фодбал, по моїм думаню, баржей здогадує на зраженє, бице. Здогаднїме ше лєм дербийох „Гвизди” и „Партизанa”. Женски фодбал, цошка красше, нє лєм прето же го бавя жени, алє и пре способ бавеня, и пре якуш елеґанцию, кед так можем повесц. Ту нєт же це дахто вдери, же ци напакосци, ту ше баржей меркує же биш на красни и интересантни способ додал лабду, же би бул добри ґол, лєбо подобне – прешвечена Мирела.

zfk crvena zvezda

(Опатрене 520 раз, нєшка 1)