Нова кнїжка академика Юлияна Тамаша

автор в. паплацко
326 Опатрене

НОВИ САД – Тих дньох видрукована кнїжка академика др Юлияна Тамаша на українским язику, а вола ше „Апокріфичні оповіді з Бачки та діаспори, Уламки з великої душі” („Апокрифични приповедки зоз Бачкей и дияспори, Триски велькей души”). Кнїжку з руского преложел Ярослав Комбиль.

У апокрифох на 165 бокох описани историйни особи, звичайни людзе, хторих ше часто нє здогадуєме у писаних историйох народох, а вони пре свойо дїло, лєбо мудросц заслужую буц призначени у историї. Кед слово о вплїву судьби на характер, др Гавриїл Костельник замерковал же найважнєйша Библия. Тоту тезу би могли потвердзиц и Тамашово апокрифи хтори з тей нагоди понукнути читачом.

У тих 50 апокрифох описани ситуациї зоз живота самого автора. Вон ше на вецей заводи враца и на висельованя наших людзох зоз местох Заходного Сриму у остатнєй войни, алє и на пошлїдки хтори мал прето же ше як гуманиста и демократски опредзелєни чловек процив того борел. Описани ту вецей контакти хтори автор мал зоз шветово значнима людзми по питаню висельованя на спомнутих просторох, як предсидатель Союзу Руснацох-Українцох Югославиї. Презентує и свой живот емиґранта у Канади. У приповедкох часто прецагує и тезу же бул предсидатель Союзу.

На рамикох кнїжки на остатнїм боку обявена винчованка – биоґрафия з нагоди Тамашового 70. родзеного дня, академика-секретара Националней Академиї наукох України Миколи Жулинского.

Кнїжку видали Прометей зоз Нового Саду и НАН України зоз Києва. Було то єдно зоз останїх виданьох у тим року, чийо ше промоциї у Сербиї и України очекую идуцого року.

Окрем тей кнїжки Юлияна Тамаша, Кабинет Министрох України у тим року прейґ Союзу Руснацох Українцох Сербиї вифинансовал видаванє ище трох кнїжкох: Дюри Латяка „Национални препород Русинох Бачки, Сриму,
Славониї и Руске народне просвитне дружтво”, Михала  Рамача „Перли  шветовей  поезиї” и сликовнїцу за дзеци „Карусел” (остатнї два видала НВУ „Руске слово”).

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ