Нови оптимизем у култури

автор о. планчак-сакач 18. май 2021

За вельконоцни швета дюрдьовскому КУД „Тарас Шевченко” поспишело ше отримац традицийни Вельконоцни рочни концерт. Гоч пре пандемию концерт бул отримани зоз огранїченим числом публики у сали, тельо кельо дошлєбодзене у таким просторе, Дюрдьовчанє прето концерт преношели и онлайн на дружтвеней мрежи Фейсбук. И праве тота информация нам дава ознова якиш нови оптимизем у култури, же ше ситуация зоз вирусом корона з дня на дзень злєпшує и же уж раз будзе конєц и тей пандемиї.

Велька часц гражданох Сербиї уж вакцинована, а обдумую ше и вше креативнєйши способи як ше приблїжиц ґу гражданом же би ше цо векше число вакциновало, по миру же ше тих цо ше вакциную наградзує зоз пенєжнима ваучерами. Яки ґод лєм ше мири обдумує, найважнєйше же бизме ше цо скорей врацели до нормалносци яку паметаме и на яку зме звикли.

„Ружова заградка” запланована за конєц юния, кед же ю ситуация зоз пандемию нє загрожи. Радийска екипа Фестивал пририхтує уж два мешаци. Закончена конкурсна процедура, вибрани нови композициї у народним духу, як и интерпретаторе, так же ше тот Фестивал пририхтує у полним розмаху.

Шлїдом тих информацийох шейдзешати, ювилейни, Фестивал рускей култури „Червена ружа” будзе отримани у авґусту. Преложени є прето же ше аматере нє могли сходзиц уж длугши час, та же би ше го цо квалитетнєйше могло порихтац, з дакус вименєну концепцию од тей на яку зме звикли. Вшелїяк у рамикох того Фестивала би ше отримало и „Червене пупче”. Мемориял тиж так преложени до єшеньскей часци рока, без наявйованя же у хторим мешацу би мал буц.

Тото же ше почало озбильно плановац нашо традицийни фестивали указує же ше дїяче у култури наздаваю же тот рок нє прейдзе так як лоньски, без збуваньох и публики у култури. Правда, шицки плани вирус корона може и погубиц, алє нїхто вецей од фаховцох нє обчекує таки алармантни стан зоз тоту оберацу хороту. Уж велї Ковид-19 и прелєжали, велї ше и вакциновали, так же бизме могли буц оптимистичнєйши у тих планох у култури у другей половки рока.

Єдна з найкрасших дефиницийох култури можебуц гевта сербского филозофа Милоша Дюрича же: „Култура мост медзи животом и вичносцу.” Шицки зме ше уж наисце зажадали културних змистох, бо култура обогацує и оплеменює наш живот, вона му дава смисел. Култура то и наш вибор. Лєм час хтори без нєй прешол нє годно врациц.

(Опатрене 46 раз, нєшка 1)