Нови рок – нови мандат

автор а. деянович
361 Опатрене

Нови  рок вше приноши нови одлуки, пришаги, жаданя. Аж и кед ше тому швету нє радуєце, окреме и кед вам преход до Нового року значи лєм нове число на календаре, нови початок понука пораєнє шицкого цо можебуц нє було як зме заплановали и, голєм фиктивну можлївосц цошка поробиц ознова. Пошмарбац, посцерац зоз ґумку и рушиц од початку. Чи нам тота можлївосц, та гоч и фалшива, потребна же бизме другим, алє и сами себе дали другу нагоду? Чи можебуц то добра нагода єдноставно пререзац, обрациц други бок и повесц же „од тераз будземе иншак.”

Того року обчекую нас и формални нови початки на вецей уровньох – виберанки за нового предсидателя держави, тa и републичного парламенту отримаю ше у априлу, а по конєц рока будземе мац нагоду вибрац и нове руководство Националного совиту Руснацох. Нови одлуки, пришаги и жаданя, та и тото чи даваце другу нагоду або сцераце занавше, будзе мац окремну чежину у таким контексту.

Руску заєднїцу у Вербаше обчекую и виберанки нового руководства Културно-просвитного дружтва „Карпати”. Такой на самим початку 2022. року отрима ше Скупштина дружтва на хторей ше будзе виберац нового предсидателя зоз шора рускей заєднїци и нове руководство. Здогаднїме, „Карпати” єдно з ридких, кед нє и єдине дружтво Руснацох и Українцох, хторе по статуту на кажди штири роки вибера предсидателя зоз шору єдней националней заєднїци и подпредсидателя з другей, а потим ше у новим мандату примат дава другей националней заєднїци. Дружтво того року закрoчело до штвартей децениї, видало моноґрафию о своєй потерашнєй роботи и витримало найчежши период хтори аматеризем памета, а аматеризем уж у нєвитримуюцо чежким стану, окреме при Руснацох, и то у Вербаше. У януару 2022. року вибере ше нового предсидателя або предсидательку хтори штири роки будзе мац задаток охраньовац и пестовац язик, културу, традицию Руснацох у Дружтве у хторим, кед ше иншак нє покончи, предсидатель будзе и секретар, касир, карчмар у клубу и пораячка, дзе найпоряднєйши и найчисленши члени тоти найстарши, з хторих велї маю и вецей як седемдзешат роки, а у Дружтве су хторе уж други рок нє достало нїяку потримовку од локалней самоуправи. И то нє критика, анї нє гроженє або йойчанє – то реалносц хторей допринєсли шицки ми: члени, симпатизере, Руснаци у Вербаше, та и я. Шицки хтори зме ше на вистку же видзе моноґрафия о 30 рокох иснованя „Карпатох” пробовали здогаднуц своїх анґажованьох. Можлїве же уж прешли телї роки? Як кед би було з ґумку посцеране.

Єдно надпомнуце! Кед уж сцераце и приношице одлуки у тим 2022. року, добре роздумайце, чи мудрейше посцерац шицко и шицких, чи заш лєм дакого зачувац. Меркуйце же би вам нє остали брудни шпляхи и запаметайце же сцераце же бисце ознова охабели шлїд.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”. 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ