Нєпреривне усовершованє и робота на себе

автор Мелания Мали 8. децембер 2021

Нєшкайша младеж ма вельки задаток пред собу. Зачувац тото цо прешли ґенерациї витворели, а заш лєм ше ориєнтовац и на модерни способ живота. Злучиц тоти два струї наисце праве виволанє. Особа хтора успишно балансує и у явним живоце Руснацох и у своїм фаху, то Доротеа Будински зоз Коцура.

Млада, перспективна, 26-рочна дзивка хтора хвильково жиє у Новим Садзе и занята є у Радио телевизиї Войводини, тиж так успишна и на других польох.

Доротеа закончела мастер студиї педаґоґиї на Филозофским факултету у Новим Садзе. Назва єй мастер роботи була „Информованосц родичох о двоязичносци при дзецох основного и предшколского возросту”, а як Доротеа одлучела виглєдовац праве тоту тему, гвари:

– Приходзим зоз Коцура дзе штредок мултикултурални, та и я одмалючка учела паралелно и руски и сербски язик. То велька предносц при дзецох, тиж так маме вше вецей мишани малженства и нє требало би же би ше у таким малженстве секундарни язик занєдзбало. Робела сом виглєдованє на тоту тему, на основних студийох теорийну часц, потим на мастеру и анкету, и резултати були розлични. Родичи ґенерално думали же су упознати зоз тоту тему, а кед зме дошли по часц як у пракси применюю двоязичносц, указало ше же ю у ствари нє применюю. Думаня су же ше то одвива природно, алє ше одлучую же дзеци бешедую єден язик, бо думаю же им так олєгчую. Обачела сом и же дзеци зоз двоязичних фамелийох частейше бешедую язик стредку, т. є сербски язик – толкує Доротеа резултати своєй роботи, хтора обявена и у нєдавно видатим Зборнїку роботох зоз Пиятей рускей науковей конфенциї за студентох, младих науковцох и фаховцох отриманей у маю того року, на хторей и вона участвовала.

РОБОТА НА ТЕЛЕВИЗИЇ

По законченю студийох, перша робота єй була у едукативним центру у Новим Садзе, дзе робела на програми за дзеци хтора ше вола „Brain o brain”, ментална аритметика за дзеци нїзшого возросту.

– Тота робота ми наисце одвитовала и любела сом робиц зоз дзецми, насампредз же сом то и вибрала за свою професию. Робота зоз дзецми вше виполнєта зоз вельо позитивней енерґиї и наисце ми давали окремну радосц – гутори Доротеа.

После даякого часу почала робиц у медийох, а Доротеа ше здогадує як пришло до того.

– Цалком нєсподзивано. На початку сом думала же ше нє затримам на тей роботи, мала сом трему, бала сом ше же направим даяку вельку гришку, алє ми ше тота робота пачела вше баржей и баржей. Робела сом на своїх способносцох, трудзела сом ше усовершиц и бешеду и триманє пред камеру. Любим кажди сеґмент тей роботи, и робиц як спикер, и преношиц вистки, а и споза камери монтирац прилоги. Окреме ме цикави монтажа, то як єдна велька складалка. Новинар обдумує текст, сам концепт прилога, а технїчаре нам у тим помагаю. Мам жаданє научиц дацо вецей о тих програмох за монтажу же бим и сама то могла робиц. Уж два роки сом у медийох и намагам ше остац на тей роботи – припознава вона.

Скриншот РТВ

ПРЕДСТАВНЇЦА НАШЕЙ МЛАДЕЖИ

Доротеа ма вельку потримовку своєй фамелиї хтора иншак вельо роки уключена до нашого явного животу. Родичи, оцец хтори шпивач и мац хтора пише тексти, жадали же би и Доротеа була шпивачка, алє тот сеґмент нє виполнєти у подполносци. Часто ше зявйовала у руским културним живоце одмалючка, а єден зоз нєдавних проєктох у хторим була уключена то и одход на Шветови конґрес Русинох/Руснацох/ Лемкох до Польскей, хтори отримани у септембру того року.

– Конґрес тирвал два днї, а скорейших рокох тирвал и длужей. Мило ми же я була вибрана пойсц, и як новинар, дзе сом направела прилог о тим, а и як представнїк младих Руснацох зоз Сербиї. Мала сом нагоду упознац ше зоз Руснацами зоз других державох хтори истого походзеня як и ми, интересантне було яки зме шицки исти, а заш лєм розлични пре часци швета у хторих жиєме. Шветови конґрес значни за нас же бизме ше и надалєй зиходзели. На тогорочним Конґресу одлучене же би вон о два роки бул у Сербиї. З оглядом на тото же сом там була представнїк младих, мала сом нагоду участвовац на Форуму русинскей младежи, дзе сом упознала младих хтори маю свойо орґанизациї и чуц же ше и вони стретаю зоз асимилацию злучованя Руснацох до векших народох и вше менєй маю младих хтори прилапюю язик стредку у хторим жию. Намагаю ше през розлични технолоґийни канали, як цо то сайт, або апликация за телефон, прицагнуц Руснацох же би бешедовали по руски – приповеда Доротеа.

У шлєбодним чаше, Доротеа люби читац кнїжки популарней психолоґиї, тренирац у терховнї и робиц йоґу. Люби животни ствари хтори любя и други млади особи, намага ше и на далєй балансовац медзи кариєру и шлєбодним часом и праве прето може буц инспирация велїм младим особом.

(Опатрене 135 раз, нєшка 1)