Нєшка безплатне преподаванє о мамоґрафиї

автор л. кухар
517 Опатрене

ЖАБЕЛЬ – Нєшка, 24. септембра, у дворе библиотеки „Велько Петрович“ у Жаблю, будзе безплатне преподаванє о тим прецо важна перша мамоґрафия и о важносци превентивного препатрунку.

Преподаванє з початком на 10 годзин будзе водзиц помоцнїца покраїнского секретара за здравство др Снежана Боянич.

На преподаванє поволани шицки заинтересовани жени старши од штерацец роки.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ