Нєшка будзе Стретнуце „Позитивна минута”

автор м. афич
619 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСУР – Духовне друженє наволане „Позитивна минута” за старших  будзе нєшка на 19 годзин у парохийним Каритасу зоз почитованьом предписаних здравствених мирох.

Стретнуце интерактивне, треба вжац и дацо за призначованє, а пририхтує го шестра Служебнїца Михаила Воротняк. На тот завод будзе на тему „Молитва шерца”.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ