Нєшка будзе схадзка СО Кула

автор м. джуджар
274 Опатрене

КУЛА – Порядна, друга по шоре схадзка Скупштини општини Кула будзе отримана нєшка, 9. юния, у Велькей сали СО Кула зоз початком на 10 годзин.

Предсидатель СО Велибор Милоїчич за дньови шор предложел лєм три точки, потвердзованє одборнїцких мандатох, гласанє о предкладу Ришеня о виборе предсидательох, заменїкох и членох стаємних роботних целох Скупштини, а треца точка предвидзена за одборнїцки питаня.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ