У општини Кула пирсканє суньоґох

автор а. медєши
291 Опатрене

КУЛА – Третман пирсканя суньоґох зоз жеми, а зоз помоцу превозкох и УЛВ ґенераторох, будзе окончени нєшка од 20 по 23 годзин, на подручю општини Кула, у складзе зоз вигоднима метеоролоґийнима условиями, як и оптималну температуру за окончованє того третману.

Третман ше окончи зоз препаратами на бази делтаметрина, а дїйство тирва єден дзень.

Спозорює ше пчоларох же препарат токсични за пчоли, и же би кошнїци заварли або склонєли голєм 5 километри од спомнутого места хторе будзе третироване.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ