Нєшка Скупштина Рускей матки

автор влдї
1.1k Опатрене

ШИД – У Шидзе нєшка, 27. фебруара, будзе отримана порядна Рочна скупштина Рускей матки (РМ). Схадзка будзе у Руским доме у (у просторийох КПД „Дюра Киш”)  на 14 годзин, а на дньовим шоре розпатранє Звиту о роботи РМ у 2015. року, звитох о роботи месних, городского и реґионалного одбору РМ за прешли рок, Финансийного звиту за прешли, як и плани роботи РМ и єй одборох по местох за тот рок.

На Скупштини будзе дата и информация о дотерашнїх и наступних заєднїцких активносцох Рускей матки, Бунєвскей матки, Матки словацкей и Матици сербскей.

Члени РМ на схадзки Скупштини буду упознати и з активносцами Шветовей ради Русинох/Руснацох/Лемкох (РРЛ), а мали би буц утвердзени и предкладаня Матки за медзиконґресни зашеданя комисийох Шветового конґресу РРЛ у тим року.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ