Нєшка схадзка Вивершного одбору НС

автор зам
1.1k Опатрене

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох (ЗКВР) нєшка, 24. октобра, будзе схадзка Вивершного одбору (ВО) Националного совиту (НС) Руснацох, як пририхтованє за шлїдуюцу схадзку НС, хтора будзе початком новембра.

Медзи вецей точками, ВО нєшка предложи и вименки Финансийного плану НС за 2016. рок, на дньовим шоре и даванє думаньох о вименки Финансийного плану и Статуту ЗКВР, Предлог одлуки о утвердзованю традицийних назвох општинох и населєних местох на руским язику, Предлог одлуки о додзельованю позарядовей стипендиї, Предлог правилнїку о реґулованю менованя почесного члена НС Руснацох, як и потвердзованє вецей одлукох ВО НС.

Нєшкайша схадзка ВО НС будзе на 13 годзин.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ