Нєшка схадзка УО Заводу за културу ВР

автор я. дюранїн
431 Опатрене

НОВИ САД – Предсидателька Управного одбору Заводу за културу войводянских Руснацох (ВР) Наташа Макаї Мудрох заказала за нєшка штварту схадзку у просторийох Заводу, за 17 годзин.

На Дньовим шоре ше находза вкупно 11 точки, спомедзи хторих розпатранє Звиту о пописованю маєтку и обовязкох, Звиту о роботи и Финансийним звиту за 2021. рок и План роботи и Финансийни план за 2022. рок.

На схадзки би требал буц розписани и Явни конкурс за вибор кандидата за директора Заводу за културу ВР.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ