Нєшка у Коцуре схадзка Вивершного одбору

автор ядю
534 Опатрене

КОЦУР – У Руским доме у Коцуре, нєшка на 19 годзин будзе отримана схадзка Вивершного одбору Националного совиту Руснацох.

То друга по шоре порядна схадзка Вивершного одбору, а зволана є пре пририхтованє материялох за наиходзацу схадзку Одбору за образованє.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ