Нєшка у РКЦ-у Маткованє

автор я. дюранїн
675 Опатрене

НОВИ САД – У Руским културним центру у Новим Садзе, нєшка на 22 годзин, будзе перше Маткованє тей єшенї.

Млади ше годни дружиц на познатим месце, а у наиходзицим чаше обчекую их нови и цикави стретнуца и змисти.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ