Образовни герчки

автор к. джуджар 27. фебруар 2021

Просвитни роботнїки попри порядней настави у другим полрочу ище вше маю обовязку отримовац и онлайн и ґуґл наставу, та ше константно роби по такв. комбинованим моделу. Тот модел подрозумює же школяре котри ходза до школи слухац наставу, маю и обовязку попровадзиц наставу онлайн, односно прейґ ґуґл учальнї.

Попри шицкого, проблем и тот же ше ище вше форсира виключно формални бок образованя (чиста бирократия) котра додатно убива и тото мало часу за реалну роботу. У тих ковид условийох, тота бирократия, хторей вше було, ище вираженша. Школство ше зведло на тото же треба „обовязно енки” на час дацо послац, „хитно” поробиц дацо цо глєда министерство, „хитно” пречитац, розтолмачиц и применїц дописи котри министерство послало, док источашнє иснує константна потреба и прицисок за усовершованьом котре подрозумює огромне число безсмислових семинарох на котрих ше найчастейше и нї на яки способ нє дополнює компетенция предметного наставнїка. Обовязково роботи у тимох, вшелїяки анкети, записнїки, акцийни плани, звити, звити и звити…

И нормалне же просвита помали, алє сиґурно препада кед є у таких условийох. Нє видумана ту цепла вода. Чи треба же бизме шицки ґлумели нормалносц у нєнормалних часох?

Можем шлєбодно повесц же просвитни роботнїки озда нїґда вецей нє робели як цо тераз робя, а нїґда менєй ефекту нє було. Шицко страцело вязу зоз нормалносцу. Годзини скрацени на трицец минути, а ґрадиво остало исте. Дзеци ґенерално нєпорихтани за школу, бо предшколске образованє скоро анї нє було. Родичи тиж нєпорихтани за телї роботи з дому, а просвитни роботнїки зомлєти зоз роботу по дуплих зменох. Верца ше и бегаю до круга яґод тоти дробни герчки на колєсу у клїтки обтерховани зоз силну администрацию, антиковид мирами, зафойтовани (и просвитни роботнїки и школяре) зоз масками.

Зоз того виходзи же школяре нє часто тема. Вше цошка друге важнєйше. Тоти котри водза просвиту претворели шицко до безконєчних звитох и праве зоз того мож видзиц же тоти исти очивисно нїґда дотику зоз школярами нє мали, а яґда ше нє маю намиру анї помкнуц зоз цеплих фотельох.

Покля просвита нашей держави остатня дзирка на пищалки, цалком сиґурне же ше будземе чиряц вше глїбше и глїбше ґу нєзнаню. У тей новотней ковид ситуациї и атмосфери, ситуация окреме проблематична. Ґенерациї котри ше тераз школую буду мац вельки проблеми, голєм цо ше знаня дотика. Як кед би нароком почало масовне, обдумане и орґанизоване заглупйованє младих поколєньох. Тим цо на власци випатра так и одвитує. Цо менєй будзе писмених и образованих, з тим доставаю вецей простору за манипулованє зоз широку масу, та так и остатню длужей на власци. Любела бим кед бим нє мала право по тим питаню, а випатра же мам. Нажаль.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово.

(Опатрене 60 раз, нєшка 1)