Обявена и Явна поволанка младим за участвованє на „Червеней ружи”

автор я. дюранїн
836 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР − Програмни одбор Фестивалу култури „Червена ружа” розписал Явну поволанку за участвованє младих од 15 до 35 роки на тогорочним Фестивалу „Червена ружа”, котри будзе отримани 26. юния.

Приявиц ше мож за участвованє у трох катеґорийох − Змаганє за найкрасши дзивоцки и леґиньски глас, Змаганє за найлєпшу авторску композицию (за авторох нєт старосна гранїца) и Змаганє за найлєпши цалосни наступ.

Право змагац ше маю шицки млади, окрем потерашнїх побиднїкох за найкрасши глас хтори ше маю право змагац у других двох катеґорийох. Учашнїки и того року, у складзе з новим концептом Фестивалу, можу креативно и ориґинално обдумац свой сценски наступ, а з орґанизатором ше мож догвариц и коло конєчного вибору шпиванкох.

У прияви треба назначиц мено и презвиско автора, имейл адресу, число телефона, катеґория(ї) за котри конкурує, наслов(и) шпиванки(ох), мено автора и форму музичного провадзеня.

Прияви треба посилац найпознєйше по 20. април на адресу Дома култури, Русинска 75, 25233 Руски Керестур, лєбо на имейл адреси: dk.kerestur@gmail.com, або majazazuljak@gmail.com.

Конкурс у цалосци мож превжац зоз нашого сайту.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ