Одбор за информованє потримал занятих у РТВ

автор пририхтала я. дюранїн
732 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Одбор за информованє Националного совиту Руснацох на своєй електронскей схадзки єдногласно прилапел сообщенє з котрим ше дава явну потримовку новинаром меншинских редакцийох у РТВ-у, хтори оставаю без роботи пре финансийну ситуацию. Сообщенє пренєшене у цалосци.

„Одбор за информованє Националного совиту дава потримовку шицким новинаром хтори пре финансийну ситуацию у Радио телевизиї Войводини од 1. септембра останю без роботи и поволує руководство же би ше пренашло способ зачувац роботни места.

Зоз зменшованьом числа занятих, окреме у редакцийох хтори програму емитую на меншинских язикох, загрожує ше функционованє редакцийох а зоз тим и способ информованя припаднїкох националних заєднїцох, хтори и по тераз нє бул у завидним стану.

Окреме ше наздаваме же руска редакция Радия и Телевизиї РТВ предлужи зоз свою програму и шицкима занятим як и по тераз, же ше нє зменшаю права хтори здобути зоз Уставом Републики Сербиї и же после приватизациї 2015. року, пре хтору зме страцели одредзене число медийох на руским язику, тераз нє останєме и без информованя на покраїнским Явним сервису.

Одбор за информованє Националного совиту Руснацох стої на розполаганю новинаром и шицким медийним роботнїком же би ше тота ситуация успишно превозишла и же би ше нашло заєднїцке ришенє.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ