Одклада ше плаценє кредитох

автор р. джуджар 19. марец 2020
БЕОҐРАД – Народна банка Сербиї на позарядовей схадзки Вивершного одбору прилапела одлуки з котрима ше предписує одкладанє отплацованя (мораториюм) обовязкох спрам банкох.

Ґувернерка НБС Йорґованка Табакович виявела же НБС пребера шицко же би у позарядових обставинох олєгчала позицию гражданох  провреди Сербиї. 

Мораториюм предписани за шицких длужнїкох котри то жадаю (гражданє, польопривреднїки, поднїмателє и привредни дружтва), а подрозумює застановйованє одплацованя обовязкох котре нє може тирвац менєй як 90 днї, односно од тирваня позарядового стану котри запровадзени пре пандемию.

У тим периоду длужнїк нє будзе мац обовязку одплацовац свойо бовязки по основи кредиту, односно лизинґу.

(Опатрене 35 раз, нєшка 1)