Одлуки о таксох и пременкох у роботних целох Скупштини

автор зам
836 Опатрене

КУЛА – Скупштина општини (СО) Кула на вчерайшей схадзки принєсла и вецей одлуки хтори ше одноша на наплацованє таксох за хаснованє явних поверхносцох, о поставяню и скланяню менших монтажних обєктох дочасового характеру на явних поверхносцох, о дошлєбодзеним числу поверхох на обєкту, о локалних комуналних таксох, як и Одлуку о локалних административних таксох.

Дзепоєдни ше одноша на ускладзованє з новима законскима предписанями,  комунална такса за викладанє фирми на дїловним просторе (ткв. „фирмарина”) остава иста, док звекшана такса за реґистрованє моторних и приключних превозкох, крем за польопривредни превозки и маншини.

Як гварене у толкованю, такси за реґистрованє превозкох нє звекшовани 14 роки, а и надалєй буду найнїзши у одношеню на шицки сушедни општини.

СО Кула принєсла и нову Одлуку о месних заєднїцох, а на вчерайшей схадзки з места предсидателя двох комисийох СО – Комисиї за кадрово и административни питаня и Комисиї за утвердзованє назвох улїцох и одредзованє шветох розришени Александар Настич, дакедишнї член ДСС, а тераз Руху Динара-Дрина-Дунай.

За предсидателя Комисиї за кадрово и административни питаня вибрани Ненад Трбович зоз Сербского руху обнови, а за предсидателя Комисиї за утвердзованє назвох улїцох и одредзованє шветох Александра Потпара зоз СПС.

Тиж так, з места предсидателя скупштинскей Комисиї за представки и жалби розришени Чедомир Рашкович, а на його место вибрани Славко Надь з Руского Керестура (СПС).

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ