Од любителя до продукователя видео-бавискох

автор рам; фото: андрея новак 25. марец 2016

Тимотей Рац ше занїма з информацийнима технолоґиями, а заняти є у єдней интернационалней фирми дзе роби як креатор видео-бавискох. По законченю студийох такой достал роботу и роби ю з вельким задовольством, понеже є и сам вельки любитель видео-бавискох.

Основну школу Тимотей закончел у Коцуре, а потим ше жадал уписац до ґрафичней штреднєй школи, медзитим, заш лєм ше уписал до Ґимназиї „Петро Кузмяк”, дзе ше и заинтересовал за свою професию.

– После основней школи сом нє бул цалком сиґурни до хторей штреднєй школи ше жадам уписац, прето сом ше одлучел за ґимназию у Руским Керестуре и то, насампредз прето, же сом там мал нагоду школовац ше на руским язику. По законченю ґимназиї мал сом два жаданя и обидва були вязани за компютери. На концу сом ше уписал до Високей технїчней школи у Новим Садзе, напрям информацийни технолоґиї – бешедує Тимотей о своїм професийним опредзелєню.

ФАКТОР ЩЕСЦА

Гвари же му на студийох шицко було нове и нє мал представу же цо го чека и як випатра професия хтору вибрал. Од самого початку му ше попачели фахово предмети, а окрем теорийного знаня, на Високей школи здобул и вельо практичного знаня. Тимотей визначує же анї сам нє бул свидоми кельо вельо научел док нє почал робиц. Гоч велїм младим после дипломованя нє лєгко найсц роботу, Тимотей нє чекал длуго, алє швидко достал понукнуце за роботу хтору нєшка роби.

– Роботу сом, практично, достал ище скорей як цо сом закончел студиї, здогадуєм ше же сом теди мал ище одробиц праксу. Понукнуце за роботу сом достал так же ме препоручел пайташ хтори роби у тей фирми дзе нєшка робим. Поволали ме зоз фирми и после мешаца пробней роботи ме прияли. Думам же сом мал вельо щесца так швидко достац роботу и то праве таку яку сом сцел  – гвари Тимотей.

Foto Andrea Novak (2)

ПРОЦЕС НАСТАВАНЯ

Продукция видео-бавискох досц подобна з програмерску роботу, а познате же обидва занїманя досц глєдани.

– У фирми дзе робим єст коло 30 роботнїкох, подзелєни зме до трох тимох и кажди тим ма свойо задлуженя и задатки. Кажди тим ма свойого 3Д моделера, односно, чловека хтори шицкому цо задумане дава простор, т. є. трецу димензию, а потим робя рисоваче хтори маю задаток ожиц слики. Тиж так, треба додац звучни ефекти и други сеґменти. Моя робота злучиц шицки сеґменти, односно, финални виробок бависка – толкує Тимотей.

Бешедуюци о своєй роботи вон нє скрива же є задовольни, понеже є од дзецинства любитель видео-бавискох, алє гвари же и його робота, як и кажда друга, дакеди напарта. Гоч є релативно кратко заняти, гвари же му така робота одвитує и же би ю нє менял.

– Будзе уж скоро рок як правим видео-бависка и задовольни сом, бо ми тота робота интересантна. Сцел бим научиц цо вецей о тей обласци, а у будучносци бим любел робиц подобну роботу на даяким лєпшим положеню – закончує Тимотей Рац.

 

(Опатрене 337 раз, нєшка 1)