Од пиятку прияви вакцинованих за помоц и на телефон

автор ртв, фото pixabay
268 Опатрене

БЕОҐРАД – Министер финансийох Синиша Мали виявел пияток же ше у перших трох дньох за доставанє помоци держави у суми 3.000 динари тим котри прияли голєм єдну дозу вакцини, приявели вецей як милион гражданє.

Мали за ТВ Пинк гварел же циль же би ше цо вецей гражданє вакциновали. Вон додал же право на помоц маю 2,5 милиони гражданє котри потераз вакциновани, з чого видно же Сербия блїзко при посцигованю колективного имунитета од корони.

Министер наявел же 8. юния Министерство финансийох, треци раз того року, виплаци 50 одсто минималного заробку занятим у шицких подприємствох котри ше за тото приявели.

Миистерство финансийох сообщело же ше потераз у Сербиї за помоц держави у суми 3.000 динари за вакцинованих гражданох на електронски способ приявели 980.000 людзе, а пияток на пол ноци почал робиц и контакт центер за телефонске приявйованє за тоту файту помоци.

Електронска приява на сайту pmi.trezor.gov.rs почала 1. юния, а од пиятку ше за тоту помоц мож приявиц на телефон число 0800/100-302.

Поволанка безплатна, а гражданє у контакт центру учую автоматично зняти глас котри их будзе водзиц през цали процес прияви.

По Уредби о мирох потримовики за имунизацию и зоперанє и застановйованє оберацей хороти Ковид-19, за помоц ше можу приявиц шицки державянє Сербиї старши до 16 рокох котри на териториї Сербиї, заключно зоз 31. майом, прияли голєм єдну дозу вакцини, як и тоти котри виражели интересованє за имунизацию прейґ порталу еУправи заключно зоз 31. майом 2021. року и найменєй єдну дозу вакцини прияли заключно зоз 7. юнийом 2021. року.

Хаснователє пензийох нє треба же би ше приявйовали за тоту файту пенєжней потримовки, а за особи у Заводу за сполньованє виновних санкцийох прияву подноши Управа за сполньованє виновних санкцийох.

Хаснователє социялней помоци же приявюю за 3.000 динари за вакциноваиних гражданох.

Виплацованє будзе реализоване по законченю приявйованя котре тирва по 15. юний, а пежнєй перше будзе уплацени пензионером, сообщело Министерство финансийох.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ