Од пондзелку почина „НС байк” сезона

автор а. паланчанин
429 Опатрене

НОВИ САД – Од нєшка, 18. мая, почина дзешата „НС байк” сезона, сообщене у ЯКП „Паркинґ сервис” Нови Сад.

Заинтересовани за тоту форму транспорта по городу годни хасновац бициґли на 15 бициґлистичних станїцох: Штранд, СПЕНС, Гайзибанска станица, Сербски народни театер, Кампус Универзитета, Детелинара I (Руменацка улїца, при „АБЦ” центру), Нове населєнє (Булевар Йована Дучича), Лиман 3 (Дом здравя), Лиман 3 (НИС), Петроварадин (Прерадовичова улїца при пошти), Беоґрадски кей, Детелинара II ( угел улїцох Корнелия Станковича и Миленка Ґрчича), Футожска улїца ( просто касарнї „Др Арчибалд Райс”), Булевар Патриярха Павла и Булевар краля Петра Першого, на углє зоз Кисачку улїцу.

Шицки пункти, станїци, автоматизовани, цо значи же виєднац бициґлу можлїве 24 годзини дньово. З початком сезони нови хаснователє можу ше реґистровац на каси Подприємства у улїци Филипа Вишнїча 47 (од пондзелку до соботи) од 9 до 19 годзин.

Реґистрация подрозумює виробок чипованей карточки хаснователя по цени од 600 динари, цо оможлївює же би ше бициґлу виєднало по цени од 30 динари на годзину, лєбо 170 динари за цали дзень, кельо ше плацело и прешлого року.

Хаснователє ше можу опредзелїц и за сезонску предплату (по цени од 1 100 динари), односно же би каждого дня могли виєднац бициґлу на два годзини. Сезонска предплата найвигоднєйша за реґистрованих хасновательох хтори бициґлу хасную за одход на роботу лєбо на факултет, лєбо за окончованє других каждодньових активносцох.

Тиж так, на интернет презентациї „НС БАЙК”системи и зоз предавальнї (Плей стор) мож превжац андроид апликацию хтора дава информациї о локацийох пунктох, станїцох за закип, препатрунок числа хвильково шлєбодних бициґлох, як и число местох за роздлужованє бициґлох за кажду станїцу у реалним чаше.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ