Од ютра обовязни жимски ґуми

автор зам
933 Опатрене

СЕРБИЯ – Од ютра, 1. новембра, та по 1. април, на превозкох обовязне мац шицки штири жимски ґуми, кед на драгох єст шнїгу, ляду и кед лядовица.

Кед же у тим чаше сухo, достаточне мац и лєтнї ґуми, алє з рапку найменєй 4 милиметри.

Кед векши шнїг, на драгох дзе то назначене як обовязне, на колєса треба положиц и ланци.

У случаю же на драгох шнїг, а власнїки превозкох нє маю жимски ґуми, за физични особи кара од 6 000 до 20 000 дин., а за правни особи од 100 000 до аж 800 000 динари, спозорюю з Комитету за безпечносц транспорту.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ