Од 1. януара векши пензиї и плаци

371 Опатрене

БЕОҐРАД – У Сербиї од 1. януара 2021. року пензиї буду звекшани за 5,9 одсто, плаци у явним сектору за пейц одсто, а минимални заробок будзе векши за коло 2.000 динари, односно 6,6 одсто, преноши сайт Радио-телевизиї Войводини.

Пензиї звекшани за 5,9 одсто на основи швайцарскей формули, так же буду векши од 800 по 8.000 динари, а просекова пензия будзе векша за коло 1.600 динари и будзе виношиц 29.407 динари мешачно.

Кед слово о звекшаню плацох, медицинским роботнїком буду звекшани за 5 одсто, а другим занятим у явним сектору перше од 1. януара за 3,5 одсто, а у априлу за ище 1,5 одсто.

Плаци од януара буду звекшани и припаднїком Войска, з тим же вони у априлу достаню и додатне звекшанє за 10 одсто, котре нє будзе линеарне.

Як наявене, найвекше звекшанє буду мац вояки по контракту, потим подофицире, а найменше звекшанє достаню официре.

Од януара мешачни минимални заробок за коло 350.000 роботнїкох будзе 32.126 динари.

Минимална цена роботи, без порцийох и доприносох за обовязне социялне осиґуранє, за период януар-децембер 2021. року будзе 183,93 динари (нето), по роботней годзини.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ