Округли стол о Националней стратеґиї Руснацох

автор фес
1.3k Опатрене

НОВИ САД – У Заводзе за културу войводянских Руснацох у Новим Садзе вчера, 26. априла, отримани Округли стол з тему „Национална стратеґия и єй имплементация”. Сход иницировала Роботна ґрупа при Роботним целу за науку Националного совиту (НС) Руснацох.

На Округлим столє викладали академик Юлиян Тамаш, др Яков Кишюгас, заменїца Покраїнского омбудсмана Ева Вукашинович, а у дискусиї участвовали и член НС Руснацох Мирослав Кевежди, директорка НВУ „Руске слово” Мартица Тамаш, подпредсидатель НС Микола Шанта, заменїк предсидателя НС Йовґен Мудри, член НС Саша Сабадош, предсидатель Одбору за информованє НС Иван Сабадош и Єлена Перкович спред НАР-у.

1-Stol-02

На сходзе привитана иницятива же ше порушує питанє витворйованя Стратеґиї и бешедує о Националним совиту – о тим цо добре зробене, як и о проблемох, давани предкладаня за напрями применьованя и унапредзенє Националней стратеґиї Руснацох по 2020. рок, як и Акцийного плану за єй запровадзованє.

Академик Тамаш, медзи иншим, спозорел же вельки проблем настанє кед ше з пременку Уставу Войводини евентуално зменшаю єй инґиренциї, та ше о малих меншинох нє будзе старац Войводина, алє Сербия, споминаюци при тим искуства Болгарох.

Др Яков Кишюгас бешедовал о твореню стандардох за порушованє настави на, як гварел, „кус иншаку драгу”. У Стратеґиї то и предвидзене, алє нє одредзене хто то и як пороби, анї на яки способ то будзе верификоване, гварел Кишюгас.

1-Stol-03

О законских рамикох и питаньох у процесох евро-интґрацийох вязаних за поглавя 23 и 24, хтори ше одноша и на права националних меншинох, бешедовала Ева Вукашинович, насампредз о креированю меншинского Акцийного плану за тоти поглавя и указала на велї препущеня у нїм. Визначела и же нє постої окремне поглавє хторе ше занїма з положеньом националних меншинох у случаю пременки Уставу.

Мирослав Кевежди наглашел же нє постої стратеґия о националних меншинох, лєбо за национални меншини, а кед того старатеґийного документу нєт – вец чежко виробиц акцийни план гоч чого, бо нє мож видефиновац ясни цилї. Кевежди дотхнул и питаня компетентносци членох Националного совиту.

Мартица Тамаш бешедовала же НВУ „Руске слово” уж, такповесц, сполнєла тото цо зарисоване у Националней стратеґиї по 2020. рок, а Микола Шанта здогаднул на улогу литератури, як єдней з основох очуваня идентитету. Бешедовал и о проблему Видавательного оддзелєня „Руского” пре нєрозписованє конкурсу за видавательну дїялносц з боку покраїнских орґанох.

На Округли стол були поволани шицки предсидателє одборох и роботних целох НС, а з ключних штирох одборох за руску заєднїцу, на схадзки присуствовал лєм єден єй предсидатель.

1-Stol-04

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ