Општина опредзелєла средства и за Руснацох

автор зам
725 Опатрене

БАЧКА ТОПОЛЯ – Предсидатель Општини Бачка Тополя Ґабор Кишлиндер вчера приял координаторку Подручней канцелариї Националного совиту (ПК НС) Руснацох у Новим Орахове Татяну Дудаш и предсидателя Вивершного одбору НС Желька Ковача.

З чолнїком бачкотопольскей општини представителє НС бешедовали о сотруднїцтве локалней самоуправи и Подручней канцелариї НС у Орахове, як и о витворйованю Закона о националних совитох, по хторим општини обовязни видвойовац средства за роботу националних меншинох чий язик службени на їх териториї.

Як гварел Ґабор Кишлиндер, Општина Бачка Тополя на основи спомнутого закона у тим року за руску националну меншину опредзелєла 100 000 динари, кельо планує видвоїц и нарок.

Представительох НС Руснацох интересовало и як ше надалєй будзе одвивац информованє по руски у бачкотопольскей општини, понеже Явно-информативне подприємство (ЯИП) „Бачка Тополя” приватизоване, а як гварел Кишлиндер, емитованє емисийох по руски би мало буц предлужене. Додал же Општина идуцого року розпише конкурс за информованє на локалним уровню и на язикох меншинох.

По приватизованє, прейґ „Радио реґиї” и кабловскей ТВ „Експрес канал” спомнутого ЯИП, раз тижньово емитовани радио и ТВ-емисиї по руски.

Координаторка ПК НС Татяна Дудаш на приєму поволала предсидателя Општини Бачка Тополя же би у Новим Орахове присуствовал на шветочносци з нагоди националного швета Руснацох початком идуцого рока.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ