Отримана остатня схадзка Општинского штабу за позарядово ситуациї

3.5k Опатрене

ШИД – Вчера отримана остатня схадзка Општинского штабу за позарядово ситуациї хтори бул активни скоро два мешаци, од 15. марца кед у Сербиї преглашени позарядови стан.

Командант штабу Зоран Семенович подзековал на активней роботи шицким членом штабу, як и численим волонтером.

Семенович поволал гражданох же би, и попри тим же утаргнути позарядови стан, почитовали мири хтори предписала Влада Републики Сербиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ