Отримана треца порядна схадзка Управного одбора НВУ „Руске слово”

автор а. паланчанин
245 Опатрене

НОВИ САД – Треца порядна схадзка, у новим зволаню, Управного одбора Новинско-видавательней установи „Руске слово” отримана пондзелок, 31. януара, у просторийох НВУ „Руске слово” у Новим Саду.

Звичайно, на першей схадзки у новим календарским року подноша ше звити о роботи у прешлим и плани за нови рок. Як визначене у Плану роботи за тот рок, у буджету Установи будзе 52 324 000 динари. Найвекша часц приходох опредзелєна за тижньово новини „Руске слово”, 3,7 милиони динари за часопис „Заградка”, 3,5 милиони за часопис „Мак”. Зоз прешлого року у каси остало 711 000 динари хтори достати по проєктох за друкованє кнїжкох. Найвекша часц планованих приходох достати през субвенциї од Покраїнского Секретарияту за културу, явне информованє и одношеня зоз вирскима заєднїцами Покраїнскей Влади АП Войводини.

Од предаваня продуктох НВУ „Руске слово” у тим року планує ше на суму од 5 816 000 динари. Планує ше и на средства хтори ше достанє од оглашованя, пенєжи достати по конкурсох, як и за хаснованє услугох Аґенциї „Рутенпрес”. Кед слово о трошкох, плановани су спрам спомнутих предвидзених сумох. За плаци и други надополнєня занятим у Установи у тим року плановане видвоїц 29 680 000 динари, а же би трошки порцийох и доприношеньох були 4 793 000 динари. Нєматериялни трошки плановани у виносу од 1 765 000 динари. Вони облапяю услуги архивованя, адвоката, премиї осиґураня, обток плаценя, трошки репрезентациї, трошки порциї на маєток и други трошки.

У тим року очекує ше ришованє велького проблему просторийох Дописовательства у Руским Керестуре. Вони уж длугши час, благо поведзене, нєадекватни и спод каждого су уровня за нормалну роботу. Идеї за ришованє уж єст, лєм треба винайсц найоптималнєйшу.

Кед слово о обсягу роботи НВУ „Руске слово” вон остава на прешлорочним уровню – 50 числа тижньових новинох „Руске слово”, по 10 числа часописох „Заградка” и „Мак”, штири числа часопису „Шветлосц”. План Видавательного оддзелєня завиши од прилїву средствох хтори ше достанє по конкурсох. Затераз пририхтани и чекаю друкованє 24 наслови поезиї, прози и других жанрох. Но, як поведзене на схадзки, вельки успих будзе кед у тим року половка будзе реализована и дойдзе по публику.

Члени УО НВУ „Руске слово” єдногласно вигласали Одлуку о предаваню старого авта хтори хасновани у Установи. Место нього уж купени нови, сиґурнєйши, а можу го хасновац шицки заняти (за одход на терени и за путованє на роботу).        

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ