Отримана уж 182. Скупштина керестурских майстрох

автор зам
752 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – Предлужуюци наисце вельорочну традицию, вчера, 10. януара, у Руским Керестуре отримана порядна Рочна скупштина нєшкайшого Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох, дакедишнього Здруженя майстрох, уж 182. по шоре.

Респектну рочнїцу у привитним слове визначел и терашнї предсидатель Здруженя Владимир Емейди, а почитуюци предходнїкох, присутни пензионовани и старши майстрове, як и младши майстрове и поднїмателє на початку з минуту цихосци дали почесц покойним членом Здруженя.

У звиту о роботи за прешли рок Емейди визначел же отримани вецей акциї и активносци у Майсторским доме, а окреме же и прешлого року под час Фестивалу рускей култури „Червена ружа” отримани Керестурски саям; члени Здруженя участвовали на рижних преподаваньох, семинарох и роботньох хтори орґанизовала Реґионална привредна комора Зомбор, у проєкту Аґенциї за розвой Општини Кула з назву „Унапредзенє управяцких капацитетох у општини Кула и уводзенє нових моделох комуникованя”, а окреме же предлужене добре сотруднїцтво зоз шицкима здруженями и орґанизациями у Керестуре, спомнуту Аґенцию и Комору, та Общим здруженьом поднїмательох Кула.

З финансийного звиту, хтори на Скупштини поднєсол касир Здруженя Янко Семан Радьо, видно же Здруженє позитивно дїловало, бо до того року пренєшени скоро 55 000 динари, а добиток у дїловним року бул дацо вецей як 61 000 динари.

Од Аґенциї за розвой Општини Кула Здруженє прешлого року достало 100 000, од Месней заєднїци Руски Керестур 35 000, од спонзорствох 47 600, а з членарини назберани 23 000 динари. Найвецей потрошене на отримованє Дому – прейґ 48 000, за орґанизованє Керестурского сайму нє цали 25 000, а за други манифестациї дацо вецей як 33 000 динари.

У тим року плановане предлужиц орґанизованє Керестурского сайму, а познєйше будзе одредзене кеди и дзе будзе отримани, уж 23. януара будзе отримани познати Майсторски бал, предлужи ше отримованє Майсторскей Служби Божей, предложене же би ше, кед за то будзе интересованя, у Доме отримовали прадки и други друженя, алє и же би члени Здруженя нащивели Винїцу „Руски двор” у Шидзе.

Як гварел Владимир Емейди, Здруженє и надалєй будзе участвовац на рижних конкурсох, алє и унапрямовац членох за апликованє на конкурси вязани за поднїмательох. Визначене же шицки информациї потребни малим и штреднїм подприємством мож достац у (и на їх сайтох) Общим здруженю поднїмательох Кула, Аґенциї за розвой Општини Кула и Реґионалней привредней комори Зомбор, дзе керестурскей Здруженє ма и свойого представителя у єй Одборе заєднїци здруженьох поднїмательох.

И того року на рочней схадзки визначаена потреба за подмладзованьом членства, бо у Керестуре єст младих поднїмательох, медзитим, як поведзене, їх активносц у Здруженю почина аж кед войду до штреднїх рокох.

На 182. Скупштини Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох присуствовал и секретар Месней заєднїци Руски Керестур Михайло Сабадош, предсидатель Общого здруженя поднїмательох Кула Сувеиль Кариманович, та представителє вецей керестурских здруженьох.

Вчера отримана 182. Скупштина керестурских майстрох

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ