Отримана 185. Рочна скупштина майстрох

автор мар
913 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР − Традицийно на Богоявлєнє, внєдзелю 6. януара у Руским Керестуре  отримана порядна Рочна скупштина Здруженя ремеселнїкох и приватних поднїмательох, на котрей заключене же найважнєйши  циль будуцей роботи будзе уключованє нових младих членох до їх активносцох.

На скупштини, предсидатель Здруженя Владимир Емейди поднєсол Звит о роботи у прешлим року, як и план активносцох за наступни рок, а пре одсуство касира, и Финансийни звит за прешли рок. Схадзка почала зоз минуту цихосци одаваня почесци покойним майстром, членом Здруженя.

Здруженє було надосц активне и у 2018. року – успишно орґанизовали Майсторски бал, мали Майсторску службу Божу, були орґанизаторе єдней интерней роботней акциї, як и учашнїки ище єдней у валалє. Традицийно були соорґанизаторе Керестурского сайму, дзе окреме похвалєни анґажман старих майстрох. Участвовали и на манифестациї „Днї керестурскей паприґи”, потим на даскелїх семинарох, а орґанизаовали  єдну екскурзию за своїх членох.

Роботни план за наступни рок, попри шицких активносцох яки були запровадзени у прешлим, облапя и наявену орґанизацию прадкох, цо би була свойофайтова нагода за друженє зоз младшима, же би ше до Здруженя уключело нових членох. Здруженє чишлї коло 50 членох, цо дакус менєй як половка з приватних поднїмательох у валалє, дзе ше праве и видзи потенциял за їх преширенє.

У Здруженю финансийни приходи наисце скромни, алє ентузиязем за роботу вельки. Так з добру орґнизацию, з рока на рок вони дїлую позитивно. Средства за Керестурски саям обезпечую по конкурсох при Покраїни и Општини, а средства за їх порядну дїялносц зоз членарини и зоз приходу зоз орґанизациї Балу. Подцагуюци смужку за 2018. рок, вкупни приходи були 88 000 динари, а розходи 77 000, так же нови рок ропочинаю зоз 11 000 динарами на рахунку.

З оглядом на приходи, Здруженє релативно огранїчене, окреме у поглядзе отримованя їх будинку, алє як поведзене, тей єшенї зоз општинскей донациї заменєни облаки од улїци. Попри тим, обецане уводзенє зогриваня на ґаз и купованє телевизора.

Тогорочни Майсторски бал будзе отримани 26. януара у Ресторану „Червена ружа”, уходнїца кошта 1 400 динари, а госцох будзе забавяц „Пицикато бенд”. Традицийно, на дзень балу, пред поладньом у їх Доме будзе орґанизоване дарованє томболи, цо ище єдна нагода за друженє, а як поведзене обчекує ше богата томбола вредносци понад 2 000 еври.

Предсидатель Емейди вихасновал нагоду на тим сходзе же би членох упознал зоз новима законскима предписанями котри ступели на моц з початком того року, окреме обрацел увагу на обовязку двойного кнїжководительства котре обовязне за шицких, як и на обовязки котри ше одноша на податки поднїмательох на официйним сайту АПР-ох. Попри тим, спозорел и на преширени овласценя инспекцийних службох, медзи котрима прикрите купованє роби и можлївосц караня физичних особох.

З намиру же би указали солидарносц, на схадзки Славко Рац винєсол проблем нашого сонароднїка Юлия Еделинския котрому згорела роботня и хижа у Петроварадину, та поволал же би помогнул хто кельо може, понеже чкода барз велька. Як наглашел Емейди, пан Еделински дзечнє помагал и потримовал руски манифестациї, медзи котрима и Керестурски саям.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ