Отримана XV схадзка СО Вербас

автор ол. русковски
229 Опатрене

ВЕРБАС – Предостатнього дня априла у Вербаше отримана Схадзка Скупштини општини Вербас, XV по шоре. Дньови шор зоз 28 точками почал з усвойованьом задзекованя Даниєли Илич на членство у Општинскей ради и, на предклад предсидателя Општини Вербас Предраґа Роєвича, з вибором Ясни Бєлици на тоту функцию, пренєсол општински сайт.

Одборнїки локалного парламенту усвоєли вименєни Статут општини Вербас, потим информацию о ступню ускладзеносци планованих и реализованих активносцох з програми дїлованя явних подприємствох чий снователь Општина Вербас за период од 1. януара 2021. по 31. децембер 2021. року, як и Анализу дїлованя явних подприємствох чий снователь Општина Вербас з превжатима мирами за одклоньованє хибох у дїлованю за исти период.

Звонка моци положена Програма комасациї за катастарски општини Коцур, Савине Село и Косанчич и важенє Одлуки о запровадзованю комасациї и Одлуки о началох кoмасациї катастарскей општини Косанчич. Потим принєшена Одлука о анґажованю ревизора за окончованє екстерней ревизиї Закончуюцого рахунку буджету Oпштини Вербас за 2021. рок, вименєни и дополнєни Одлуки о приступаню виробку плану розвою општини Вербас за период од 2022. по 2030. рок, як и вименки и дополнєня Одлуки о поступку и способу ришованя вимогох гражданох за надополнєня чкоди котра настала пре кусаня псох блукачох и Одлуки о утвердзованю доприношеньох за ушорйованє будовательней жеми.

Скупштинска векшина усвоєла и звити о роботи и звити о финансийним дїлованю Центра за социялну роботу општини Вербас, Явней библиотеки „Данило Киш”, Културного центру Вербаса, потим Центра за физкултуру „Драґо Йовович”, Апатикарскей установи Вербас, Служби звонкаинституционалней социялней защити Ґеронтолоґийного центру Вербас, Туристичней орґанизациї општини Вербас и Явней аґенциї за зоогиґиєну и польопривреду општини Вербас, шицко за 2021. рок.

Тиж, дата и согласносц на Одлуки о вименкох и дополнєньох Статуту Явного комуналного подприємства „Стандард”, на предклад Оперативного плану одбрани од вилївох за води II шора општини Вербас за 2022. рок, як и на предклади ришеньох о менованю директорох и предклад ришеня о прериваню мандату окончовательох длужносци директора за ЯКП „Комуналєц” и ЯП „Вербас-ґаз”.

На концу зашеданя усвоєни и Звит о стану безпечносци транспорту на драгох на териториї општини Вербас за 2021. рок, а прилапени предклади Комисиї за кадрово, административни питаня и роботни одношеня.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ