Отримане змаганє за найтвардейшу писанку

автор вл. дїтко
81 Опатрене

ШИД – Внєдзелю у Руским доме, по традициї, отримане змаганє за найтвардейшу писанку, а змагали ше 23 виронаучни и други дзеци зоз Шиду и Беркасова.

Змаганє отримане по системи парох и елиминованя, а на концу перше место освоєл Страхиня Ковач, други бул Милан Давид, а треци Дьордє Тот.

Найлєпши змагателє од орґанизатора, КПД „Дюра Киш“, достали пригодни дарунки.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ