О увареней жаби

автор мирослав задрепко 23. юлий 2019

Явна сцена у тей жеми нательо постала хаотична, же чежко вибрац лєм єдну тему и озбильно ше єй прилапиц. Лєм цо ше почнєш розпитовац, виглєдовац, а воно – гоп! Вецей нє актуалне, бо сцигла нова афера, нова вистка, нова криза, нова инвестиция, нови аеродром лєбо дацо подобне. ОК, капирам я, а розумице и ви, то так треба, нєпреривно трепеш людзом цошка нове – фабрики, камиони, авиони, нови стадиони, людзе бешедую до ютра о тим, а вец им долєєш дакус Косова, злей опозициї, тих и гевтих хтори му грожа, а вон ше, нормално, нє бої, и вец, гайд, ознова.

И добре, розумим, хто на власци у тей жеми, зоз медиями може робиц цо сце. У даєдней другей и иншакей жеми, дзе ше демократия прияла дакус скорей, нє так. Нє ма то вязи зоз комунизмом и другима подлима вигварками за нєдороснуте дружтво, кед ми нє верице, пречитайце Арчибалда Райса, алє то уж нє тема того тексту.

Тема того тексту же покля то пришло, и кеди ше одняло контроли. На друге питанє нє мам одвит, вироятно зме були як тота жаба зоз анеґдоти, та зме як дружтво анї нє похопели цо ше случує док нє було позно. А покля пришло, е, то би анї Орвел нє верел.

Пришло потамаль же дзепоєдни явни особи у предходней предвиберанковей кампанї куповали карти за метро хтори нє постої. Гало, метро хтори ище лєм у планох. И нїхто нїч, цихосц. Остали людзе без слова, без тексту. Добре, дзепоєдни ше бунєли, спердали ше на тоту тему, алє дружтво, нїч. Медзитим, кед уж так добре ишло предаванє картох за метро хтори нє постої, цо можебуц аж и було симпатичне, гайд направме ми и подприємство хторе ше будзе старац о тим метроу. И, ниа, уж маме ЯКП „Беоґрадски метро и гайзибан”. И знова, нїкому нїч. А влонї тото подприємство дїловни рок закончело зоз минусом од 109 тисячи динари…

Пришло потамаль же нєдавно отворени аеродром у Кралєве чий роботни час стреду од 12 до 14 годзин. Браво. Нє знам цо плановали тоти цо го будовали, реконструовали и отворели, алє знам же тот аеродром ма два вельки хиби. Перша, же нє може прияц боинґ 737, а то значи штварцину шветовей комерциялней авио флоти, хтора го у старту будзе заобиходзиц. Друга, вироятно озбильнєйша хиба, то же Морава, як ше тот аеродром вола, досц блїзко Беоґраду и Аеродрому „Никола Тесла”. Тото анї толковац нє будзем прецо нєекономичне.

Пришло потамаль же бим до рана могол чишлїц приклади ситуацийох же дацо подобне сообщене, обявене, наявене, поробене, отворене, и, окрем даскельо медийох и дзепоєдних осамених фаховцох, нїхто нїч нєзвичайне нє замерковал. А було би цо повесц и прецо реаґовац, алє випатра же зме уж уварени. Не реаґовало ше кед требало, док ше шицко ище нє одняло контроли, и тераз ше мервиме у тих висткох як галушки у врацей юхи.

Пришло потамаль же ше вше частейше ганьбим повесц же робим як новинар.

(Опатрене 83 раз, нєшка 1)