Питам ше, питам

автор к. джуджар 16. юлий 2021

Прешло уж скоро два роки як школяре нє ходзели до школи на наставу так як би требало. Даґдзе бул и комбиновани модел настави котри ше зведол на патренє телевизиї або на хаснованє даяких платформох. А живе слово и присутного наставнїка нїч нє може заменїц. Трапеня було на шицки боки и же ше мало доброго виродзело зоз того шицкого, указатель и сам закончуюци испит.

Як могло буц, закончуюци испит ище и цалком добре прешол. Каждого року иста приповедка. Тести ше чува у найвекшей тайносци, отвера ше их у присустве напредок одредзенєй комисиї и по одредзеним поступку, провадзи ше тести зоз полицаями, яґод кед би у школи були сами криминалци, а тот тест цо школяре покладаю, яґод кед би бул орґанизовани за Державну безпечносц, а нє за школярох основней школи. У велькей мири тому циркузу (бо го анї нє мож иншак наволац) доприноши и сам прицисок и од медийох, и од родичох, и од наставнїкох, алє и од самого министерства. Чи ше будзе досц знац, яки буду задатки, чи будзе задатки на пол бода чи нє, цо кед ше погриши?

Парадоксалне же од того тесту дзепоєдним буквално завиши будучносц. Цо кед нє положа, цо кед их трема лапи у такей мири же ше просто заблокирую, цо кед задатки буду нєрозумлїви… Єст ту вельо елементи о котрих би ше здало предискутовац.

Перше, дзвига ше панїка до небесох, та ше зоз тим и стваря наисце нєпотребни прицисок. Друге, нєреалне обчековац же школяр праве у тим дню будзе концентровани так як треба, гоч ше и рихтал за таку файту покладаня. Нє мож ше нє опитац же осем роки школованя, ученя и трапеня то нїч? Нє було би праве тото поправдзе кед би ше провадзел труд и робота школяра за шицки осем роки, кельо ше школяр учел, як поряднє придавал задатки, дзе му слаби точки, цо треба робиц, на цо увагу обрациц…и спатриц ґу чому школяр ма прихильносц, та можебуц баржей форсирац у тим напряме. Так би ше вец школяр по заслуженим намаганю и укладаню уписал до такей штреднєй школи котра му пасира и по ученю и по интересованьох. Осем роки наспрам трох дньох, кед ше розвага – саме ше указує. Кельо ше школяр закладал през осмерочне школованє вельо реалнєйша слика як боди на закончуюцим испиту.

Треце, обачлїве же остатнїх рокох концентрация при школярох нагло опадла. Число дислексичних и других дис- школярох нєпреривно рошнє, а уровень знаня опадує. Учи ше нє зоз цильом же би ше знало, алє же би ше „бубало” до безсвидомосци.

По тим шицких, упадли зме до зачарованого кругу зоз котрого ше чежко витаргац. Же муши исновац даяка система вреднованя, то гей. Алє, треба ше и опитац же на яки способ ше то роби, чому є наменєни, хто то роби и яки крайнї циль тому шицкому. Система просто ґура ґу тому же би ше випродуковало „нєроздумовачох”, од таких найвироятнєйше и будзе хасну. Стваряц ґенерациї дзе єст громаду вуковцох, а знанє под знаком питаня.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

(Опатрене 69 раз, нєшка 1)