Пияци ознова починаю робиц,предавальнї маю нови роботни час

автор а. медєши
526 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На нєшкайшей схадзки Штабу за позарядово ситуациї командант Штабу принєсол одлукуз хтору ше поручує власнїком шицких обєктох за предаванє на мало на териториї општини Кула, же би од 21. априла огранїчели роботни час за трошительох.

Од нєшка, 21. априла, предавальнї буду робиц од 7 по 17:30 годзин;

На пияток, 24. априла,предавальнї буду отворени за гражданох старших од 65 рокох од 4 по 7 годзин, а за шицких других гражданох од 8 по 17 и 30 годзин;

Собота и нєдзеля нєроботни днї.

Забранєне затримованє опрез и у обєкту, усамей предавальнї у исти час нє шму буц вецей особи, а число трошительох може буц єден на дзешец квадратни метери. Обєкти тиж муша буц порядно дезинфиковани.

Тиж, на схадзки принєшене Заключенє же ше предаванє на пияцох ознова годно окончовац на отвореним и у авартим просторе (пияцох) без огранїченя файти продуктох зоз обовязним хаснованьом мирох защити: Нєт длукшого затримованя опрез пулту, у исти час нє шму буц вецей особи опрез пулту, обовязне хаснованє защитних маскох и рукавицох и нєобходне дезинфикованє простору коло пулту.

У кулскей општини буду отворени тоти пияци хтори ше скорей позарядового стану отримовали през роботни днї. Пияц у Руским Керестуре будзе отримани нєшка, 22. априла, а на соботу будзе отримани кед теди будзе дошлєбодзене шлєбодне рушанє.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ