Помоц на терену

автор и. сабадош 22. юний 2021

Роботнї хтори Национални совит Руснацох, односно його Роботне цело Проєктни биро од яри орґанизую по наших местох за представительох руских културних дружтвох, алє и других локалних здруженьох гражданох ище єден, а можебуц и єдини способ як премосциц бариєру медзи теорию и праксу хтора постої одкеди у нашим дружтве принцип проєктного финансованя скоро шицких явних активносцох надрилєни як пануюца парадиґма.

О теориї вецей нє вредзи трошиц слова. Чи принцип проєктного финансованя сполнює свой основни циль, а то розвой и проґрес у каждим сеґменту дружтвеного живота, чи є лєм нєадекватна и нєбизовна замена за нїґда прежаловани „буджет”, о тим ше за остатнї 10 и вецей роки вельо бешедовало, писало, штудирало и мудровало. Углавним, правила таки яки су, и хто сце остац у бависку, муши по нїх бавиц.

Медзитим, на ришованє хронїчних проблемох у пракси, односно розуменю, почитованю и примени спомнутих правилох проєктного финансованя мож поробиц вельо, а то и задумка и циль тей свойофайтовей турнеї Проєктного бироа хтори потераз нащивел Нови Сад, Дюрдьов, Срим и Керестур, а найскорей предлужи и далєй по руских местох. Як гваря у тим роботним целу, вони анї нє можу, анї им то нє робота, писац проєкти за шицких. Їх мисия помогнуц, посовитовац, обучиц и мотивовац (можебуц тото и найважнєйше) шицких заинтересованих же би ше перше сами одшмелєли на тот крочай, а вец поступнє, през роботу и здобуте искуство и злєпшовали свойо перформанси и портфолия, як ше то гутори у швеце конкурсох, апликованя и проєктного финансованя. Можебуц випатра же позно правиц „перши крочаї” у ситуациї же спомнути процеси тирваю уж длужей як 10 роки, алє нїґда нє позно цошка меняц, кед же уж дотераз нє функционовало найлєпше.

Розумлїве и обаванє, алє и одперанє „у бази” ґу писаню проєктох и провадзеню конкурсох, розумлїве аж и чеканє же то пороби хтошка други „кому то робота”. Нє реално обчековац же особи хтори активни на терену – чи у култури, чи у спорту, чи у гоч хторей другей обласци аматеризму, попри роботи и професиї з хторей жию можу видвоїц ище єден „роботни час” на проєкти и конкурси. Алє реалносц и тото же то нє може поробиц нїхто други место нїх. Прето найлєпша, а и єдина опция, щиро прилапиц помоц хтору понука Проєктни биро.

(Опатрене 21 раз, нєшка 1)