Понукнуте прейґгранїчне сотруднїцтво

автор м. афич
899 Опатрене

ВУКОВАР (Горватска) – У Вуковаре, у просторийох Вуковарско-сримскей жупаниї Републики Горватскей, 27. септембра отримани сход хторому була тема можлїве сотруднїцтво у пририхтованю и запровадзованю проєктох у рамикох националних и конкурсох ЕУ унапрямених на дїялносц националних меншинох.

На сотруднїцтво поволани тота жупания, АП Войводина и национални меншини хтори жию на тих просторох. Прилапена инициятива же би ше почало заєднїцки активносци на пририхтованю проєктох з обласци чуваня националних идентитетох. Национани совити ше по 1. децембер маю вияшнїц чи жадаю и на яки способ участвовац у тих проєктох, а вец подобни сход будзе орґанизовани у Новим Садзе. Домашнї му будзе НС Словацох вєдно зоз АП Войводину.

Иницияторе сходу у Вуковаре були заменїк жупана Дьордє Чурчич, представитель сербскей националенй меншини и наша народна посланїца Олена Папуґа спред рускей националней меншини. На сходзе були и представителє Националного совиту Руснацох – предсидатель НС Борислав Сакач и його Вивершного одбору Желько Ковач.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ