Попис жительства

автор и. сабадош 24. фебруар 2020

Народна скупштина Републики Сербиї початком фебруара прилапела Закон о попису жительства, обисцох и квартельох зоз хторим одредзени пририхтованє, орґанизованє и реализация попису, чий термин будзе од 1. по 30. април шлїдуюцого, 2021. року.
Як цо ше держава благочасово почала рихтац за тото вельке подняце, так анї ми як меншинска национална заєднїца нє шмеме трациц час. Наша насушна потреба и интерес нє лєм дознац кельо нас єст, алє же би нас було цо вецей, бо, кед ше ствари оголя до своєй сущносци, лєм численосц ґарантує очуванє и розвой єдней заєднїци. Активни приступ ґу попису, анґажованє нє лєм руских институцийох, алє и цо вецей гражданох хтори ше чувствую як Руснаци/Рускинї же би ше цо вецей наших сонароднїкох национално вияшнєли, тиж так укаже же дзбаме за тото цо зме и цо маме, а то може буц дополнююци арґумент же би нам держава тото и надалєй ґарантовала.
То значи же у року пред нами нєобходне допрец до каждого припаднїка нашей заєднїци, як того свидомого так и того потераз „однародзеного”. Улога руских медийох у тей мисиї, як и вше потераз, будзе велька, алє наш досяг огранїчени пре прости факт же публика хтора их провадзи углавним уж ма розвите чувство припадносци и свидома є свойого руснацтва хторе на попису лєм треба потвердзиц. Прави кумшт зобудзиц тоту нєвидлїву часц нашей заєднїци хтора пре найрижнороднєйши причини, мотиви и обставини нє участвує у руским живоце, лєбо аж анї нє зна же го вообще єст. Ту слово о индивидуалних и интимних питаньох, та треба буц окреме осторожни. Нє обвиньовац нїкого же чом то так, алє понукнуц мотив же би ше стан пременєл. На концу, вияшньованє о особних стварох як цо националносц лєбо виросповиданє на попису шлєбодне и нєобовязне, и гоч яка виключносц лєбо наступ звисока, ту можу мац лєм контраефекти.
Донєдавна, єдини бизовни способ допрец до каждого поєдинца и обисца була телевизия. Добре обдумана мотивацийна и афирмативна кампаня, споти у прайм-тайму на явних медийних сервисох були би идеални, медзитим питанє хто то, окрем найвекших заєднїцох, може плациц. Место того, сам нам ше понука скоро безгранїчни виртуални простор дружтвених мрежох, хтори попри шицких предносцох цилюю праве популацию хтора нам важна – младих. Вшелїяк, вец традиция, фитюли и пасово сукнї нє можу буц єдини адут. Руснацтво вельо ефектнєйше афирмує порученє на хторе ше здогаднєме кажди раз кед Националне швето – же нас нєшка єст вецей з факултетскима дипломами як цо було наших старих хтори ше доселєли з Горнїци.
Ниа, идея. Гинто, на руским радию ишла младежска емисия нєзависней продукциї RuTeen. З нєй сом запаметал лєм тот лєгко паметлїви наслов. З дакус креативного доробку, РусИН би могол буц лайтмотив нашей националней будительней кампанї…

(Опатрене 89 раз, нєшка 1)