Потвердзени термин и програмни змист Ружи

автор а. медєши
356 Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – На вчерайшей схадзки Орґанизацийного одбору Червеней ружи, потвердзени термин и програмни змист тей Манифестациї.

На схадзки потвердзене же пияток, 13. авґуста, у дворе Школи Петро Кузмяк будзе отримане Червене пупче на хторим буду виведзени дзешец дзецински шпиванки, од хторих пейц буду нови, а пейц буду шпиванки за хторих направени рисовани анимациї. Тоти анимациї буду приказани публики на проєкцийним платну на бини, под час їх интерпретациї. Одгуки ровнїни, предвидзени за исти вечар, на хторих наступя и културно-уметнїцки дружтва зоз других наших местох.

За шлїдуюци дзень, соботу 14. авґуст, запланована Червена ружа, односно змаганє младих зоз рускима забавнима шпиванками, хторе будзе отримане у Велькей сали Дома култури, а остатнього дня Манифестациї, нєдзелю 15. авґуста, будзе ретроспектива народних композицийох зоз потерашнїх 60 Ружох.

Тиж, як уж писане, з нагоди ювилейней 60. Ружи, буду поставени и два вистави – єдна вистава прикаже стари фотоґрафиї зоз потерашнїх 60 Червених ружох, а друга вистава, под назву Руски дзивки, будзе виложена през шицки три днї Манифестациї и прикаже руски дзивки у автентичним, народним облєчиве фото-документаристи Петра Дешича.

У орґанизованю друженя у дворе Школи, после каждого дня Манифестациї, будзе участвовац и Здруженє гражданох Пакт Рутенорум.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ