Потримовка без осудзованя

автор Лидия Вереш 8. новембер 2021

Центер „Шерцо” орґанизация хтора обезпечує емотивну потримовку особом у кризи и превенцию самозабойства. Центер цалком анонимни и довирлїви, нєпотребни нїяки податки же би особа наволала, а шицко о чим ше бешедує остава медзи Центром и тоту особу. Єдна з волонтеркох „Шерца” и Хелена Папуґа.

– На обуку сом рушела 2017. року и прешла шицки круги. На студийох сом першираз чула же иснує така файта орґанизациї и тота думка остала зо мну даскельо роки, док сом ше нє приявела. Нє знала сом же чи сом за тото, алє випадло же сом ше цалком у тим пренашла. Скоро штири роки сом ту и мушим припознац, тото цо сом од ,,Шерца” достала нє може ше мерац з було чим другим. Комуникация, потримовка, порозуменє, чувство же ши нє сам/а, дарунок хтори нє ма цену – толкує Хелена.

Обука тирва коло пейц мешаци и звичайно ма пейц круги селекциї. Почина у октобру, медзи иншим и прето же то мешац менталного здравя, а у тим чаше отримує ше и Фестивал менталного здравя на хторим ,,Шерцо” участвує у орґанизациї и реализациї.

Хеленова робота подрозумює волонтиранє у просторийох Центра одредзене число годзинох тижньово. Исную три канали комуникациї: людзе можу волац на телефон, писац мейли, або „четовац” зоз волонтерами. Шицко анонимне и довирлїве, так же шицко цо ше пове остава у рамикох Центра. Попри тим, Хелена уключена и до проєктох, а медзи остатнїма бул проєкт з Фондациї Ани и Влади Дивац. У рамикох того проєкта тримали ґрупи потримовки людзом хтори робя у фаху хтори помага другим, а написали и приручнїк за обезпечованє потримовки у ситуацийох кризи.

– Намагаме ше же бизме мали цо вецей трибини, госцованя, проєкти, а медзи иншим, циль нам же бизме мали достаточне число волонтерох и могли робиц 24 годзини дньово. То затераз нєможлїве, а роботни час од 14 по 23 годзин кажди дзень – гвари вона.

Обачлїве же осаменосц єден з векших факторох пре хтори би особа наволала до Центру, вше частейше обачиц же гоч зме у дружтве, чувствуєме ше осамено. Ковид  допринєсол тому ище баржей. Однял право на шлєбоду рушаня, а принєсол нєизвесносц, страх, подозривосц. Кажде з нас ше може найсц у проблему, лєбо ситуациї кед терха хтору ноши дїйствує пречежко. Дакеди подумаме же нє иснує виход и же нє маме моци зочиц ше з проблемом. „Шерцо” ту же би о тих стварох могло отворено бешедовац. Дава простор у хторим шицко поведзене нє будзе осудзене, алє прилапене, и особа нє будзе сама у своїм болю.

 

Як мож поглєдац помоц

До „Шерца” ше мож явиц на числа телефонох 0800 300 303, 021 6623 393, прейґ електронскей пошти vanja@centarsrce.org, лєбо прейґ чету на сайту www.centarsrce.org

Єст и андроид апликация прейґ мобилного телефону Centar Srce. Роботни час кажди дзень од 14 до 23 г.

(Опатрене 109 раз, нєшка 1)