Почали пририхтованя за тогорочну Лєтню школу за наших школярох

автор ика
1.2k Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – У просторийох Националного совиту (НС) Руснацох у Руским Керестуре вовторок, 29. марца, отримана перша орґанизацийна схадзка за Лєтню школу за школярох котри маю порядну наставу на руским язику, лєбо ходза на виборну наставу руского язика, а хтора, як и влонї, будзе отримана у Словацкей, у Попрадзе, тераз од 18. по 24. юлий.

На инициятиву Одбору за образованє НС одлучене же би на Лєтнєй школи викладал прешлорочни тим преподавательох, як и же би спомнути тим на час почал пририхтованя и обдумованє програми за тогорочну Школу.

Прейґ Одбору за образованє НС и того року обезпечел средства за Лєтну школу, а прейґ Заводу за културу Войводянских Руснацох ше конкуровало до ресорного покраїнского секретарияту за дополнююци средства, гварел на вовторковей схадзки предсидатель Вивершного одбору НС Желько Ковач.

Як поведзене на схадзки, преподавателє ше у обдумованю програми Лєтнєй школи буду намагац облапиц цо вецей обласци, як цо то: руски язик, история, виронаука, ґеоґрафия, музичне, розвага и спорт, же би дзецом час на Лєтнєй школи бул цо квалитетнєйше и рижнороднєйше виполнєти.

Велька предносц у орґанизованю тогорочней Школи же преподавателє уж бул у Попрадзе и познати им условия и можлївосци того простору.

2-NS-02

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ