Почали прияви за участвованє на Мелодийох Руского Двору

автор я. дюранїн
309 Опатрене

ШИД – Орґанизатор Фестивала руских народних и тамбурових оркестрох Мелодиї Руского Двору КПД Дюра Киш послал поволанку културно-уметнїцким дружтвом за участвованє на тогорочним, 14. по шоре, Фестивалу котри будзе отримани 31. юлия.

Пре пандемию, концепция будзе дакус иншака як прешлих рокох, алє пропозициї того року нє дефиновани, окрем того же учашнїки треба же би наступели у народним и тамбуровим духу зоз руску писню.

Тогорочни Фестивал будзе ревиялного характеру и єст одредзене число особох хтори можу присц зоз каждого дружтва и кельо шму у истим чаше буц на бини. И други поєдиносци участвованя на Фестивалу потолковани у поволанки.

Орґанизатор апелує на почитованє епидемийних мирох, а културно-уметнїцки дружтва прияви за участвованє треба же би послали по 15. юлий.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ