Почал виробок Плану розвою општини Вербас 2022–2030

автор ол. русковски
221 Опатрене

ВЕРБАС – У Вербаше, у сали за схадзки Скупштини општини Вербас штварток, 28. октобра, отримана перша роботна схадзка на котрей започата робота на виробку Плану розвою општини Вербас за период од 2022. по 2030. рок, пренєсол општински сайт.

З потримовку Реґионалней розвойней аґенциї Бачка и беоґрадского Институту за економику польопривреди, чийо фаховци буду координовац з процесом виробку, општина Вербас по конєц рока треба же би официйно достала закрицови документ котри дефинує главни напрямки и мири розвою, ускладзени з державну политику на тим плану.

Фахови консултант за виробок документох явних политикох спред Институту за економику польопривреди Александра Дьордєвич потолковала яки поступок обчекує општину Вербас у шлїдуюцих двох мешацох. По єй словох, План розвою општини Вербас 2022–2030. треба же би бул виробени по 1. децембер, кед почина явна розправа, з цильом же би го Скупштина општини усвоєла на закончуюцей схадзки.

Тим котри будзе водзиц процес виробку Плану розвою општини Вербас, попри Александри Дьордєвич, творя и директор Институту за економику польопривреди проф. др Йонел Субич и експерт за локални и реґионални явни политики др Иван Бошняк.

Першей роботней схадзки координацийного тиму и роботних ґрупох присуствовали представителє Општинскей управи Вербас, привреди, явних подприємствох и установох, а шицких присутних, у мено локалней самоуправи, привитала заменїца предсидателя општини Вербас Тияна Алексич.

Виробок Плану розвою општини Вербас финансує Покраїнски секретарият за реґионални розвой, медзиреґионалне сотруднїцтво и локалну самоуправу.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ