Почал Медзинародни волонтерски камп

автор сен
1.3k Опатрене

РУСКИ КЕРЕСТУР – З привитом домашнїх и иножємних волонтерох, вчера почал дзешати по шоре Медзинародни волонтерски камп з назву „Лєто у Руским Керестуре 2016”. Камп будзе тирвац два тижнї – перши тидзень будзе прави роботни, а други креативни и едукативни.

На Кампу участвую пецеро млади з Горватскей, Французкей, Нємецкей и Турскей, котри того року змесцени у просторийох парохиї, а з нїма буду робиц и коло 20-еро домашнї, односно локални волонтере, и шицки вєдно ше и того року буду намагац украшиц валал и допринєсц локалней заєднїци.

Робота у Кампу почнє нєшка у керестурским Оддзелєню „Цицибан” ПУ „Бамби”, дзе волонтере буду фарбиц мури, а идуци днї плановане фарбиц ограду на теметове, на базену офарбиц рукохвати, драбинки и ограду. Того року волонтере перши раз буду робиц и на ушорйованю просторийох у Водици, а офарбя и слупи на Крижней драги.

У другим тижню на Кампу ше през традицийни єдла пейцох народох – Руснацох, Мадярох, Словацох, Українцох и Сербох, представи мултикултуралносци у Войводини.

Волонтерски камп орґанизує Туристичне здруженє „Руски Керестур”, а з финансийну потримовку Роботного цела за младеж Националного совиту Руснацох и Општини Кула. Камп и того року будзе мац потримовку од Каритасу, Месней заєднїци Руски Керестур и ЯКП „Руском”.

У витворйованю каждого Волонтерского кампу вельку учасц ма и локална заєднїца, та орґанизаторе поволую шицких котри то можу же би подаровали єдзенє за костиранє волонтерох. Хто жада помогнуц з поживовима артиклами, може ше явиц лидерки Кампу Дорис Бучко, на число телефону 062/88 97 128.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ