Пошвидко виучованє язика дружтвеного штредку

автор сен
1k Опатрене

НОВИ САД – Покраїнски секретарият за образованє потримал урядово доручену вимогу Лиґи социялдемократох Войводини (ЛСВ) же би ше у войводянских основних школох уведло виучованє язика дружтвеного штредку, и тераз ше роби на зазберованю податкох о тим кельо родичи и дзеци заинтересовани за формованє ґрупох, односно оддзелєньох, та о кадрох котри на розполааню.

Посланїк ЛСВ у Скупштини Войводини Александар Мартон за РТВ поручел же младих треба ошлєбодзиц од предрозсудкох и огранїчованьох и звалїц бариєри пре нєдостаточне знанє о култури и традициї народох з котрима жиєме.

Покраїнски секретарият планує же би ше язик дружтвеного штредку виучовало як виборни, а нє факултативни предмет, як цо то гражданске воспитанє, лєбо виронаука.

ЛСВ исту вимогу послала и до Министерства просвити, медзитим, одвит ище нє достати.

 

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ