Пошвидко нови правила оценьованя у штреднїх школох

автор сен
845 Опатрене

БЕОҐРАД – После 16 рокох вименєни Правилнїк о оценьованю у штреднїх школох и пошвидко будзе обявени. Вименки предвидзую же до оцени, окрем усменого и писменого одвитованя, будзе уходзиц и активне участвованє у рижних дополнююцих активносцох.

Писмени задатки муша буц благочасово наявени, а їх термини ше ма ускладзовац на уровню оддзелєнскей ради, понеже у тижню нє шму буц вецей як три контролни. „Блиц контролни” ше нє муши наявйовац и нєт огранїченя кельо их шме буц, медзитим, оцени з нїх ше нє будзе уношиц до дньовнїка, алє до педаґоґийней теки, гварела помоцнїца министра просвити Снежана Маркович

У случаю же половка оддзелєня достанє єдинку, писмени ше повтори, а робиц го можу шицки нєзадовольни школяре, аж и гевти котри нє достали єдинку.

Заключна оцена будзе формована на основи оценох з першого и другого полроча, а з тим ше пробує претаргнуц праксу дарованя оценох на оддзелєнскей ради.

Одвичательни заключели же дотерашнє поступне зменшованє оценох за справованє нє було ефикасне и нє зменшани ступень насилства и дискриминациї, та ше справованє будзе оценьовац описно.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ