Преглашени найлєпши спортисти и екипи за прешли рок

автор влдї
757 Опатрене

ШИД – У Спортским центре вчера, 30. януара, отримана шветочносц на хторей преглашени найлєпши спортисти и спортски екипи за прешли рок.

За найлєпшого спортисту преглашени Йован Стоякович, член Каяк клуба „Филип Вишнїч“ зоз Вишнїчева, а найлєпша спортистка Емилия Дячанин, членїца Бициґлистичного клуба „Єднота“ зоз Шиду, а за найлєпшу спортску екипу преглашени Бициґлистични клуб „Єднота“.

Награди додзелєни у вкупно 11 катеґорийох и додзелєни ище штири специялни плакети.

Награди придал Предраґ Вукович, предсидатель Општини Шид, а орґанизаторе вибору Спортски союз општини и РТВ„ Коперникус“ зоз Шид.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ