Пред Балом – роботня

автор цен
1k Опатрене

НОВИ САД – Всоботу пополадню, 29. октобра, у Руским културним центре (РКЦ) у Новим Садзе отримана роботня на хторей ше вирезовало бундави за Ноц босоркох. Роботнї ше найвецей зрадовали дзеци, бо и ту могли указац свою креативносц.

Як гварела подпредсидателька Форуму младих Рускей матки, водителька роботнї Татяна Шайтош, на нєй могли участвовац дзеци, алє и шицки котри ше „у души чувствую як дзеци”.

Була то друга роботня на задату тему, понеже вяри орґанизована роботня на хторей украшовани писанки за Вельку ноц.

После роботнї, учашнїки свойо виробки, односно повирезовани и украшени бундави могли зохабиц на вистави на Балє под масками, лєбо их однєсц дому на памятку.

Роботню орґанизовали Форум младих Рускей матки и РКЦ.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ