Пред виком, а за навики

автор фес 2. юлий 2019

У тим чишлє „Руского слова” обявюєме остатнє предлуженє фельтону хтори пошвецени сторочнїци од снованя Руского народного просвитного дружтва (РНПД), у хторим наш визначни публициста и културни дїяч Дюра Латяк пише о Руснацох, преднякох, о їх борби и заслугох за очуванє нашого националного и културного живота. У седемнац предлуженьох Латяк нас враца до прешлосци и з тей часовей дистанци указує на тото цо робели, як роздумовали и як ше орґанизовали нашо людзе, односно наша интелиґенция и предняки у тедишнїм турбулентним периодзе медзи двома шветовима войнами.

О даскельо днї, точнєйше 2. юлия, будзе точно сто роки од отриманей Сновательней схадзки РНПД-а, датума хтори би навики паметац, бо од нього настало шицко цо нєшка маме. Настава наш препород на велїх конарох – виходза Руски новини, перша руска кнїжка, Руски календар, Наша заградка,  збудовани Руски дом, купена друкарня… И гоч нє вше и шицко ишло так як нашо предняки сцели и задумали,  на концу мож заключиц же були як своєродна фамелия хтора рускей явносци, а без материялней награди, з вельку дзеку, роботу и одреканьом, понукли тото цо му теди було найпотребнєйше. Кед тото їх анґажованє мож и даяк иншак наволац, вец то правдива любов ґу свойому,  ґу рускому.

Тоти цо препущели даєдно предлуженє, або гевти цо би ище раз любели почитац шицко о чим зме писали од марца мешаца та по нєшка, годни то зробиц на нашим сайту, дзе на вовторок, 2. юлия, будзе обявена кнїжочка у ПДФ формату, а у хторей буду облапени шицки предлуженя фельтона, хтори безплатно годно и презняц. То нашо скромне доприношенє, як коруна ґу означованю тей велькей и значней рочнїци.

Уж у шлїдуюцим чишлє розпочинаме другу тему, нови фельтон под назву „Привредни и дружтвени живот Руснацох од приселєня та по нєшка”, покойного Мирона Жироша, нашого визначного публицисти за хтори зме хасновали нєобявени материял з його нашлїдства, а дзекуюци любезносци його фамелиї и потримовки Заводу за културу войводянских Руснацох.

(Опатрене 75 раз, нєшка 1)