Преложена шветочносц з нагоди Дня општини Кула

автор а. медєши, фото: општина кула
561 Опатрене

КУЛА – Того року, пре хвилькову епидемийну ситуацию зоз корона вирусом, шветочна програма у Културним центру Кула, додзельованє Рочних наградох општини Кула у 2020. року, з нагоди явного и окремного дружтвеного припознаня за посцигнути заслуги под час епидемиї корона вируса и успишного функционованя општини Кула под час позарядового стану, планована вистава „Вочи музеюˮ у Подобовей ґалериї Културного центру Кула, одклада ше до дальшого.

Нашо здравє муши остац на першим месце, будзце осторожни ґу себе и другим, поручел предсидатель општини Кула Дамян Милянич.

Най здогаднєме, Одлука о означованю Дня општини Кула принєшена на схадзки Скупштини општини Кула 12. фебруара 2015. року, а Комисия за утвердзованє назвох улїцох и одредзованє шветох розпатрала достати предкладаня и думаня и принєсла заключенє же би ше Дзень општини означовал 16. новембра.

На тот дзень, после штирох рокох войованя, побиднїцка Сербска войска, ошлєбодзела и тоти нашо краї. Сербски доброволєц, Дюра Боґоєвац, на чолє свойого воду у составе чети поручнїка Радована Матеїча, пришол до свойого родного городу як ошлєбодитель, 16. новембра 1918. Два тижнї познєйше у Новим Садзе, 25. новембра 1918. на Велькей народней скупштини Сербох, Бунєвцох и других Славянох, вигласане присоєдинєнє Бачки, Банату, и Баранї Кральовини Сербиї.

ПОВЯЗАНИ ТЕКСТИ